Rally

af | okt 2, 2017 | 0 Kommentarer

Har du benzin i blodet eller lyst til at få det? Eller er du blot misundelig på DSB Harry’s håndbremseparkeringer?

Nu giver Vice Versa dig muligheden for at tilegne dig alle de kørefærdigheder, der skal til – og vel at mærke i en ægte rallybil.

Alle biler er rallybiler, der har været brugt i rallyløb. Bilerne er derfor bygget til formålet, er veltestede og lever op til den nødvendige sikkerhed for at udføre de forskellige manøvrer.

I vil bl.a. have mulighed for at afprøve følgende med jer selv bag rettet: håndbremsevending til parkering i bås; 0-100 på 5 sekunder; slalom med høj fart; slalom med håndbremsevendinger; tidskørsel på bane og manøvrebane på tid. I modtager naturligvis grundig instruktion af erfarne rallykørere, som sørger for, at I er velforberedte og at alle sikkerhedsregler bliver overholdt.

Arrangementet afvikles på lukkede baner og kan afholdes i hele landet. Varigheden afstemmes med jeres ønsker, men er typisk mellem en til fi re timer langt. Det er yderligere muligt at kombinere rally-kørslen med frokost eller middag.